2009-12-14

Dax att visa lite gammalt!

Balans & Ikaros, Spånga ´95 tror jag...?
..något tvärslappt ´95 (tror jag)
Kuak Amsterdam ´95
Ribe Ikar & Days. Amstyerdam ´94