2013-04-29

Yo, see you on Friday. It´s a Cause célèbre.Cause célèbre, franska ett märkligt fall, kallar man en osannolik eller oväntad situation, som präglas av motstridande eller skandalartade detaljer. Det kan vara en engångsföreteelse som är så speciell, att den fått viss ryktbarhet, något som väckt allmänt uppseende, "dagens händelse", blivit bevingat ord. Uttrycket kan förekomma i rättegångssammanhang, där exempelvis ett vittnesmål kommit fallet att ta en överraskande vändning.
Ett inträffat cause célèbre ger ofta löpsedelsrubriker.cause célèbre (/ˈkɔːz səˈlɛb/French: [koz selɛbʁ]famous case, plural causes célèbres) is an issue or incident arousing widespread controversy, outside campaigning and heated public debate.[1] The term is particularly used in connection with celebrated legal cases.[2] It is a French phrase in common English use, but is hardly used in modern French

Inga kommentarer: